کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها» - جلد اول (چاپ دوم)

قیمت : 500,000  ریال

کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها » خلاصه نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران و مهم ترین دستاوردهای آن را ارائه می کند. اهمیت تعداد و ابعاد مشکلات پیش روی اقتصاد ایران و ارائه راه حل های ممکن و مطلوب برای آنها باعث شده است که بتوان این کتاب را منحصر به فرد ارزیابی کرد. بعد دیگر اهمیت کتاب حاضر مشارکت استثنایی یک گروه 118 نفره در تدوین آن است. در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، موضوعات اصلی و مهم اقتصادی با عمق زیاد تجزیه و تحلیل شده و تصویری از تاریخچه، وضع کنونی، سازوکارهای غالب و راهکارهای بهبود چالش های موجود در بخش های مختلف اقتصاد کشور به صورت جداگانه ارائه شده است. نتایج به گونه ای در کنار هم قرار گرفته اند که به مجموعه سیاست های سازگار و جامع برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، پایدار، اشتغالزا و فراگیر منتهی شوند. سیاست هایی که اولاً «توالی» آنها در نظر گرفته شده باشد، ثانیاً ، از برآیند آنها یک نقشه راه حاصل شود که نتیجه آن، بهبود فراگیر رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی باشد و ثالثاً، به دلیل لحاظ کردن هزینه گروه های متضررشونده، شدنی و قابل اجرا باشند.


مولف :مسعود نیلی و همکاران

سال انتشار :1397

شمارگان : 1000 نسخه

قیمت: 500000 ریال