اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها - جلد 2

قیمت : 600,000  ریال

جلد دوم کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش ها» نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران و مهم ترین دستاوردهای آن را در قالب مجموعه ای از خلاصه های مدیریتی 16 مطالعه اصلی این طرح ارائه می کند. خلاصه های مدیریتی مطالعه ها بر اساس تقسیم بندی فصول جلد اول کتاب (خلاصه طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران) به ترتیب زیر سامان دهی شده است:

1)    تحلیل چالش ها و آینده نگری اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی کلان سنجی (1400-1395)، 2) سیاست مالیاتی، 3) ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی، 4)بودجه و قاعده مندی سیاست مالی، 5) بازار انرژی، 6) کارکرد بهینه صندوق ثروت ملی در مدیریت درآمدهای نفتی، 7) سیاست های پولی، اعتباری و ارزی، 10) انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیردولتی، خصوصی سازی، محیط کسب و کار، 11) اقتصاد غیررسمی در ایران، 12)نظام حقوقی لازم برای رشد اقتصادی، 13)بازار کار، 14) فقر و نابرابری و رفتار پس انداز خانوار، 15) الگوی تامین مالی پروژه های عمرانی، 16) بخش های اقتصادی

 

 

 

مولف :مسعود نیلی و همکاران

سال انتشار :1396

شمارگان : 1000 نسخه

قیمت: 600000 ریال