اقتصاد ایران چالش ها و رویکردهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا

قیمت : 155,000  ریال

بررسی­ ها نشان می­ دهد که عملکرد بلند مدت اقتصاد ایران، دارای فاصله ای قابل توجه با قابلیت­ های فراوان آن برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا است. هر چند وجود این فاصله، برخورداری کمتر از سطح رفاه ممکن را در گذشته به همراه داشته ، اما تداوم آن در سالهای آینده ، از نظر ضرورتهای ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، سرمایه­ گذاری در زیر ساختها ، تامین انرژی و شرایط زیست محیطی سازگار با رشد اقتصادی، می تواند مشکلات جبران ناپذیری را به وجود آورد.کتاب حاضر با بهره­ گیری از مقالات اولین کنفرانس اقتصاد ایران ، با بررسی چرایی شکل گیری و تداوم فاصله ذکر شده، رویکردهای مناسب برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را معرفی می­ کند.

 

 مسعود نیلی ، حمید کردبچه

شمارگان:1000 نسخه

قیمت :155000 ریال

سال انتشار:1396