الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و کاربرد آن در تحلیل سیاست های انرژی

قیمت : 190,000  ریال

الگوهای تعادل عمومی محاسبه‌پذیر (CGE) جعبه ابزاری است که به‌طور فزاینده‌ای برای تحلیل آثار سیاست‌ها و تکانه‌ها بر متغیرهای مهم اقتصادی از جمله تولید ملی، ارزش افزوده بخش‌های مختلف، صادرات و واردات، اشتغال، سطح قیمت‌ها و رفاه عمومی بکار گرفته می‌‌شود.

در این کتاب تلاش شده است چارچوب کاملی از مباحث نظری و تکنیکی مدل‌سازی تعادل عمومی و روند تکامل آنها ارائه شود. در همین ارتباط کاربردهای الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر در تحلیل سیاست‌های انرژی از جمله سیاست‌های قیمتی و یارانه‌ای انرژی به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

معرفی شیوه‌های اعتبارسنجی الگوهای تعادل عمومی از دیگر ویژگی‌های این کتاب است که حلقه مهم و عمدتاً مغفولی از مدل‌سازی تعادل عمومی تلقی می‌شود.

به منظور آشنایی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد با آخرین پیشرفت‌ها در تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر تلاش شده است طراحی و اجرای الگوهای تعادل عمومی به‌طور گام‌به‌گام و در قالب مثال‌های عددی و نمونه‌های کاربردی آموزش داده شود.

مولفین:دکتر داوود منظور،دکتر ایمان حقیقی

سال انتشار: 1395

شمارگان:1000 نسخه

قیمت :190000 ریال