سرمایه گذاری مستقیم خارجی

قیمت : 350,000  ریال

سرمایه‌گذاری مستقيم خارجي (FDI) فرآيندي است که به موجب آن شرکتی (به عنوان سرمایه‌گذار) از يک کشور )کشور میهمان( با هدف کنترل توليد یا خدمات، توزيع یا انجام ساير فعالیت‌ها در کشور دیگری (کشور ميزبان)، مالكيت دارایی‌هایی را در آن کشور به دست می‌آورد. اين کتاب به بررسي پژوهش‌ها و نظریه‌های حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نه تنها ابعاد اقتصادي آن، بلكه ابعاد مديريتي، مالي و حسابداري نيز می‌پردازد. تا جايي که به ابعاد اقتصادي FDI بازمی‌گردد، اين کتاب هم جنبه‌های کلان و هم جنبه‌هاي خرد از جمله رفتار شرکت‌های چندمليتي را که باعث ايجاد FDI می‌شود، مطالعه كرده است. حتي ابعاد و تاثير سياسي و اجتماعي FDI نيز مورد تحليل قرار گرفته است. همچنین از مباحث کاربردي نيز بهره گرفته شده است. براي مثال، تشريح تکنیک‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای، قیمت‌های انتقالي و مديريت ریسک‌های سياسي که همه از وظايف شرکت‌های چندمليتي (MNC) است. در پایان نیز مروری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران شده است.

بنابراين، اين کتاب می‌تواند منبع بسيار مفيدي براي پژوهشگران، کارشناسان و متولیان حوزه سرمایه‌گذاری مستقيم خارجي در کشور، و همچنین دانشجويان رشته‌های اقتصاد، مديريت بازرگاني، بازاريابي و کسب ‌وکار باشد.

 

تالیف و ترجمه : دکتر مهدی رسولی قهرودی

شمارگان: 300 نسخه

 

 

قیمت :350000 ریال

سال انتشار:1397