مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران جلد دوم

قیمت : 330,000  ریال

- رشد اقتصادی و چرخه های تجاری
- سیاستهای کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان
- توسعه و اصلاح نظام مالی

سال انتشار:1394
تعداد صفحات:567
نوبت چاپ:اول