مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران جلد اول

قیمت : 70,000  ریال

- افتتاحیه
- میزگرد سیاستهای اقتصاد کلان
- اختتامیه


سال انتشار:1394
تعداد صفحات :87
نوبت چاپ:اول