سرمايه گذاري خارجي و تامين منابع مالي طرح در ايران

قیمت : 90,000  ریال

سرمايه گذاران خارجي قبل از اقدام به سرمايه گذاري در ايران مطالعات دقيقي در خصوص امكانات توفيق در اجراي طرح انجام مي دهد. كه بخش هاي مهمي از اين مطالعه را آشنايي با نظام حقوقي در ايران تشكيل مي دهد. مولف در طي ساليان متمادي تجربه با يك سلسله سوالات اساسي در مورد نحوه تشكيل شركت، مديريت شركت، تامين منابع مالي سرمايه گذاري و معاملات و قراردادهاي تجاري در ايران- مقررات بانكي، قوانين مربوط به حمايت از سرمايه هاي خارجي- قوانين رهني، مقررات مالياتي و همچنين قانون حاكم بر قراردادها و داوري در ايران مواجه شده و به مسئوليت خود پاسخ هايي به اين سئوالات اساسي داده شده است. اين كتاب مختصري به زبان انگليسي نوشته شده و توسط خود مولف به فارسي ترجمه شده است به صورت مقاله اي در معرفي مباني حقوق در ايران با در نظر گرفتن سئوالات طرح شده تدوين گرديده و طبيعتاً براي علاقمندان به حقوق سرمايه گذاري در ايران كم سابقه و با ارزش كاربردي زياد است.

نويسنده و مترجم: دكتر مرتضي نصيري
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 144
نوبت چاپ: اول