روش‌هاي تحقيق در مديريت عمليات و مهندسي صنايع

قیمت : 170,000  ریال

عموم كتاب هاي موجود روش تحقيق به ذكر كليات روش تحقيق، تحقيق پيمايشي و روش طرح هاي آزمايشي بسنده كرده و با اين كار انتخاب هاي دانشجويان و محققاني را كه به اين كتاب ها رجوع مي كنند محدود ساخته اند. در نهايت اگر هم كسي بخواهد با ديگر روش هاي مهم تحقيق آشنا
شود ناگزير بايد به مراجع متعددي مراجعه كند كه يا در دسترس همگان نيست يا دسترسي به آنها دشوار است. امتياز اين كتاب اين است كه در يك چارچوب يكپارچه، روش هاي گوناگون و مهم تحقيق در رشته مديريت عمليات را يك جا گردآورده و با دادن ديدي كلي نسبت به ارتباط اين روش ها و همچنين تشريح جداگانه هر روش، دانشجويان، شاغلان و محققان را با گزينه هاي گوناگون روش تحقيق مناسب آشنا مي كند.

مولف: ابراهيم حيدري، سيد سروش قاضي نوري و سيد سپهر قاضي نوري
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 319
نوبت چاپ: اول