بهره وری انسان گرایانه

قیمت : 115,000  ریال

تك نگاشتي كوتاه، اما خواندني از ‹‹چوي دانگ- كيو›› مدير مركز بهره وري كره كه در سال 2011 انتشار يافته است. اين كتاب كه دستاورد انديشه‌هاي نظري و زيست تجربه‌هاي اين مدير برجسته كره‌ اي است، مي‌كوشد تا به كار و محيط پيرامون آن جنبه‌هاي انساني ببخشد. او بر ‹‹افزايش ثبات و پايداري در اشتغال›› كه آن را بنيان اصلي ‹‹بهره‌وري انسان گرايانه›› توصيف مي‌كند، پاي مي‌فشارد. همچنين دريافته است كه همگرايي ميان نيروي كار و فناوري‌هاي نوين نه بر بنيان خودكامگي و فشارهاي مديريتي، بلكه تنها بر پايه ‹‹همكنشي ميان نيروي كار و مديريت››، ‹‹توزيع عادلانه عملكرد و افزايش انگيزه‌هاي دروني›› از طريق ‹‹خودگرداني›› و ‹‹آزادي›› در محيط كار امكان‌پذير خواهد بود.


مولف: چوي دانگ كيو
مترجم: دکتر حميد جاوداني
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 187
نوبت چاپ: اول