مشارکت عمومی _خصوصی

قیمت : 14,000  ریال

كتاب سرشار از نكاتي در قلمرو گونه‌شناسي قراردادها و مسائل فني مربوط به آنهاست، كه به ويژه براي سوداگران بخش خصوصي و همتايان آنها در بخش عمومي مي‌تواند راه‌گشا باشد. از ديگر نكات آن، چكيده‌سازي و فهرست‌بندي اين نكته‌هاست، كه راه را بر زياده گويي و دشوار نويسي سد كرده است. به گونه‌اي كه خواننده با گستره فراخي از اطلاعات و فنون بي واسطه آشنا مي‌شود كه مي‌تواند در كنش‌هايي از اين دست، به راحتي مورد استفاده قرار گيرند. از اين رو كتاب، راه را براي كساني كه خواهان كاربست چنين مشاركت‌هايي، با چنين رويكردهايي هستند، هموار و آسان مي‌كند.


مولف: بانك توسعه آسيايي
مترجم: دکتر حميد جاوداني
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 204
نوبت چاپ: اول