اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه(ویرایش سوم)

قیمت : 120,000  ریال

اين كتاب يكي از معدود منابع موجود در عرصه اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه است. اين كتاب براي دوره هاي كوتاه مدت آموزش اقتصاد بهداشت براي كاركنان رده هاي مختلف بهداشتي تهيه شده است و مطالعه آن براي افراد غير متخصص نيز چندان دشوار نخواهد بود، لذا افراد با نيازهاي مختلف و سوابق متفاوت (حتي بدون آموزش رسمي در عرصه اقتصاد بهداشت) مي توانند از آن استفاده كنند.

نويسندگان: سوفي ويتر- تيم اِن سور- ماتيو جووِت- روبين تامپسن

ترجمه: دكتر ابوالقاسم پوررضا

تعداد صفحات:402ص

سال انتشار:1392

نوبت چاپ:سوم