مدیریت فرایند از تئوری تا عمل

قیمت : 180,000  ریال

اين كتاب تلاشي است براي معرفي مديريت فرايند كه برنامه اي نظام مند براي اداره فرآيند هاي سازماني مبتني بر فناوري هاي رايج در قرن جديد را ارائه مي دهد. مطالب كتاب نگرش عمودي و سلسله مراتبي براي اداره سازمانها را به يك نگاه افقي و منسجم و يكپارچه تبديل مي كند.
مطالعه اين كتاب براي مديران، محققان، مدرسان، و دانشجويان رشته هاي مديريت مفيد بوده و مي تواند راهگشاي مديران در مواجهه با بسياري از مشكلات امروزه سازمانها باشد.
مولف و مترجم:مهدی مرتضوی 
سال انتشار:1391
تعداد صفحات:638ص
                                                                      نوبت چاپ:اول