گزیده مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قیمت : 55,000  ریال

اين كتاب گزيده‌اي ازمجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است كه شامل سه بخش مي‌باشد. قانون برنامه پنج ساله پنجم كه در بخش دوم به آن پرداخته شده مشتمل بر نه فصل:

فرهنگ‌اسلامي-‌‌ايراني ‌علم و فناوري، اجتماعي،‌‌‌‌نظام‌‌اداري‌‌ومديريت،‌ اقتصادي،توسعه‌منطقه‌اي،دفاعي، ‌سياسي ‌و امنيتي، حقوقي قضايي و بودجه و نظارت است.

مولف:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

سال انتشار:1390

تعداد صفحات:400ص

نوبت چاپ:اول