مدیریت برون سپاری

قیمت : 87,000  ریال

كتاب حاضر با رويكرد مديريتي تدوين شده است و سازمان ها را به اين نكته مهم متوجه مي كند كه برون سپاري را به گونه اي مديريت كنند كه اين راهبرد بتواند در كسب مزيت رقابتي براي سازمان كار ساز باشد. كتاب حاضر تلاشي است در پاسخ به نيازهاي مديران در سازمان هاي بخش دولتي و غير دولتي كه سعي دارند راهبرد برون سپاري را در سازمان خود دنبال كنند و به گونه اي تدوين شده است كه به عنوان يك كتاب درسي رشته هاي مديريتي به خصوص مديريت دولتي و خط مشي گذاري عمومي بكار گرفته شود.

 

مولفان: دكتر فرج اله رهنورد- علي بابا سيف الهي
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات:304

نوبت چاپ:اول