اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان

قیمت : 245,000  ریال

اين كتاب در حوزه اقتصاد سياسي بوده و صرفا به چگونگي تاثير علم سياست بر علم اقتصاد نپرداخته،بلكه بيشتر با رويكرد به كار رفته براي توضيح چگونگي اين تاثير،يعني استفاده از ابزارهاي مفهومي و تكنيكي به تحليل اقتصاد مدرن مي پردازد.اگر چه مخاطبان اصلي اين كتاب دانشجويان تكميلي اقتصاد هستند،اما بخش هاي زيادي از كتاب براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي و صاحبنظران سياسي كه پيش زمينه تكنيكي دارند و نيز به شكل عام تر براي هر كسي كه علاقه مند به ارائه سازمان يافته تر چنين رشته اي است،قابل استفاده مي باشد.

نویسنده:آلن درازن

مترجم:دکتر جعفر خیرخواهان

سال انتشار:1390

تعداد صفحات:1080ص

نوبت چاپ:اول