اصلاح قانون الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا

قیمت : 88,000  ریال

اين كتاب حاصل يك طرح پژوهشي مشترك پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي است.در اين كتاب پس از نقد و بررسي دقيق قانون عمليات بانكداري بدون ربا و نيز نقد و بررسي الگوهاي عملياتي عناصر اصلي نظام بانكي از جنبه هاي حقوقی فقهی و بانکی و اقتصادی، قانون جایگزین و الگوی عملیاتی مناسب پیشنهاد می شود.


نویسنده:سید عباس موسویان

سال انتشار:1389

تعداد صفحات:551 ص

نوبت چاپ:اول