انتشار گزارش "بررسی تحوّلات بازار جهانی کالاهای پایه، فصل دوّم سال 2016 "
گزارش بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، فصل دوم سال 2016
 ٠٩:٤٤ - 1395/10/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

گزارش" بررسی تحوّلات اقتصادی جهان، سه ماهه دوم 2016" منتشر شد
گزارش بررسی تحولات اقتصادی جهان، سه ماهه دوم 2016
 ٠٩:٤٠ - 1395/10/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کتاب " الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و کاربرد آن در تحلیل سیاست های انرژی " منتشر شد
کتاب " الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و کاربرد آن در تحلیل سیاست های انرژی " چاپ و منتشر گردید.
 ٠٩:٥٦ - 1395/09/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٩:٤٤ - 1395/09/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتشار نسخه الکترونیکی شماره 130 فصلنامه علمی-پژوهشی "برنامه ریزی و بودجه"
نسخه الکترونیکی شماره 130 فصلنامه علمی-پژوهشی "برنامه ریزی و بودجه"
 ٠٩:٣٤ - 1395/09/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتشار گزارش "بررسی تحولات بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی، فصل دوم سال 2016 "
گزارش بررسی تحولات بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی
 ١٦:٠٥ - 1395/08/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتشار کتاب «روش برنامه ریزی روستایی در برنامه های پنج ساله توسعه »
کتاب روش برنامه ریزی روستایی در برنامه های پنج ساله توسعه
 ١٠:٤٤ - 1395/07/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

نسخه الکترونیکی نود و دوّمین شماره فصلنامه "فرآیند مدیریت و توسعه" منتشر شد
نسخه الکترونیکی شماره نود و دو فصلنامه "فرآیند مدیریت و توسعه" منتشر شد.
 ١١:١٣ - 1395/06/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری اولین نشست هم اندیشی پیرامون "تخصیص بهینه گاز به مصارف مختلف"
برگزاری اولین نشست هم اندیشی پیرامون "تخصیص بهینه گاز به مصارف مختلف"
 ١٢:٢٤ - 1395/06/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری نشست تخصصی با عنوان " اثر نوآوری بر ادغام شرکت ها"
برگزاری نشست تخصصی با عنوان " اثر نوآوری بر ادغام شرکت ها"
 ١٢:١٧ - 1395/06/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved