نام و نام خانوادگي:

عبدالحمید شمس

مرتبه علمي:

دانشیار 21

تحصيلات:

دكتري حقوق اقتصادی و اجتماعی

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

  کارشناسی

حقوق 

1362 

 دانشگاه كان

 

 کارشناسی ارشد

 

 حقوق عمومي

مديريت شركت هاي دولتي

 1363

 دانشگاه رونه دكارت

دانشگاه پاريس جنوب (پاريس11)

 دکتری

 حقوق اقتصادي واجتماعي

 1368  دانشگاه پاريس 9 (دوفين- فرانسه)

نام گروه:

مدیریت

تلفن تماس:

26116754  (021)

ايميل:

a.shams@imps.ac.ir

دروس تدریس شده:

 * دررشته حقوق:
    • حقوق اساسي
    • حقوق اساسي تطبيقي
    • حقوق ارتباطات
    • حقوق شهري
    • حقوق مالكيت صنعتي
    • حقوق كار
    • حقوق مالكيت معنوي
    • حقوق اداري
    • مباني حقوق عمومي
    • حقوق تجارت
 * دررشته مديريت:

    • مديريت استراتژيك
    • مديريت رفتار سازماني
    • روابط صنعتي
    • اداره امور سازمان هاي محلي
    • نظامهاي اداري تطبيقي
    • مباني مديريت دولتي
    • تئوريهاي مديريت
 * آموزش هاي پودماني مديريت و سمينارها:
    • نظام بر نامه ريزي اصلاح الگوي مصرف
    • نظام تدوين راهبرد هاي اصلاح الگوي مصرف
    • الگوي مصرف"استقرار نظام مديريت بهره وري"
    • شفافيت و سلامت اداري
    • مطالعه تطبيقي فساد
    • ابعاد حقوقي فساد
    • فساد و مقابله با آن
    • سياست هاي كلي نظام مرتبط با سلامت اداري
    • سياست هاو خطوط كلي برنامه هاي توسعه ملي
    • رويكرد هاي نوين مديريت دولتي
    • مديريت آينده
    • مديريت سرمايه هاي فكري
    • مديريت موثر وقت
    • انحصار و انحصارزدايي در قانون اساسي
    • قانون اصل 44 قانون اساسي، مبنايي براي مديريت خصوصي سازي
    • ظرفيت سازي براي كوچك سازي
    • مديريت خصوصي سازي،
    • تكنيك هاي خلاقيت
    • مهارت هاي ارتباطي مديران
    • تراكم زدايي و تمركز زدايي
    • گونه هاي انتخابات و اثرات آنها بر ثبات سياسي
    • فنون اداره جلسات
    • برنامه ريزي در سازمان هاي دولتي
    • نقش ICT در مديريت
    • مديريت استراتژيك،
    • حكمراني خوب،
    • اصول و فنون مذاكرات بين الملل،
    • مديريت سازمانهاي محلي،
    • تمركز و عدم تمركز در انديشه ها و نظام هاي سياسي و اداري،
    • كار برد فن آوري اطلاعات در مديريت،
    • مديريت تعارض و فنون مذاكره.
    • آشنايي با نظريه هاي حقوق و دستمزد
    • اصول و مباني امنيت ملي و سياستگذاري
    • وظايف دولت در قانون اساسي
   

علايق:

 

انتشارات:

 

  - حقوق مالكيت بر علائم تجاري و صنعتي(از شاخه مالكيت معنوي)، انتشارات سمت 1383

  - مقررات زدايي (در عرصه اجتماعي و اقتصادي)، انتشارات سمت1381

  - دولت الكترونيك(با نگرش حقوق و مديريتي)، انتشارات موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي1385 

  - حاكميت محلي از تراكم زدايي تا تمركز زدايي و فدراليزم، مركز آموزش مديريت دولتي،1391

  - مديريت استراتژيك، انتشارات موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 1384

  - مديريت و استراتژي هاي صنعتي- تجاري و جايگاه دولت در عرصه كسب و كار، انتشارات علمي 1390

  - حقوق مالكيت صنعتي، در حال تكميل.. 


سوابق اجرایی:
 * از سال 1368 تا كنون در دانشگاه هاي مختلف كشور چون تهران، پرديس ارس دانشگاه تهران، چمران، الزهراء، علامه طباطبايي و دانشگاه هاي آزاد واحد هاي فيروز كوه، قائم شهر، تبريز، دانشگاه كابل....  تدريس و تحقيق نموده و درشرايط كنوني عضو هيأت علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي هستم.
          • مدير گروه بازرگاني در موسسسه عالي آموزش و پژوهش بين سالهاي84-1382
          • مدير گروه بازرگاني و صنعتي در موسسه عالي آموزش و پژوهش بين سالهاي 1387-89
          • مدير گروه اداره امور عمومي در مركز آموزش مديريت دولتي 90-1389
          • مدير گروه گردشگري در دانشگاه محيط زيست90-1391
          • مدير گروه مديريت اجرايي در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 1392 .
 

پروژه­ های پژوهشی:

 

  • چهار كار تحقيقاتي به عنوان مجري طرح.../...

 

پایان نامه ها:

 

 

   دانلود : shams.pdf           حجم فایل 127 KB