معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، از 1392 تاکنون  

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، از1389 تاکنون

مدیرگروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی، از 1389 تا 1391

پژوهشگر واحد تحقیقات صندوق بین المللی پول، 1387

مربی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، از 1381 تا 1382

مربی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،از 1380 تا 1381  
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved