دکترای اقتصاد از دانشگاه کمبریج، 1389  

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه کمبریج، 1384

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1380

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، 1377


صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved