تماس با ما:

شماره تماس: 26116872

آدرس پست الکترونیکی:

آدرس پستی: میدان نیاوران، ضلع شمال کاخ نیاوران، جمال آباد، خیابان مختار عسگری، پ6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، طبقه هفتم، دفتر معاونت پژوهشیصفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved