گزارش های مطالعات بین الملل 

 ردیف  عنوان  تاریخ انتشار
 فایل گزارش
1 گزارش بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، فصل دوم سال 2016 مهر 1395
2
گزارش بررسی تحولات اقتصادی جهان(3 ماهه دوم 2016) مهر 1395
3
گزارش بررسی تحولات بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی، فصل دوم سال 2016 شهریور 1395
4
گزارش بررسی تحولات اقتصادی جهان(3 ماهه اول 2016) مرداد 1395
5
گزارش بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، فصل اول سال 2016 مرداد 1395
6
گزارش بررسی تحولات بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی، فصل اول سال 2016 مرداد 1395
7
گزارش بررسی تحولات بازار جهانی کالاهای پایه، سال 2015 خرداد 1395
8
گزارش تحولات اقتصادی جهان، سه ماهه چهارم 2015 اردیبهشت 1395
9
گزارش تحولات بازار جهانی نفت خام، فصل چهارم سال 2015 اسفند 1394
10
گزارش تحولات اقتصادی جهان، فصل سوم سال 2015 اسفند 1394
11
گزارش تحولات اقتصادی جهان، نیمه نخست سال 2015
آبان 1394
12
اخبار و تحلیل های بین المللی از روند تغییرات نفت خام
بهمن 1393
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved