فراخوان دریافت پیشنهادیه برای طرح‌های پژوهشی اولویت‌دار موسسه

اخبار موسسه
RSS
اقتصاد شبکه های اجتماعی ؛ عاملی راهگشا برای سیاستگذاران و دولتمردان

29 مهر 1399

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی در تداوم برگزاری نشست های تخصصی خود، نشستی را باعنوان " اقتصاد شبکه های اجتماعی"برگزار کرد.در این نشست از اهمیت شبکه های اجتماعی در تصمیم­ گیری­ های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و چگونگی شکل­ گیری و حضور افراد در آن­ها سخن به میان آمد.