نام و نام خانوادگي:                       

مسعود محمدی الموتی

  مرتبه علمي:

استادیار

  تحصيلات:

دکتری جامعه شناسی

 

 

رشته

سال اخذ

محل اخذ

  کارشناسی 

اقتصاد نظري

 1368    دانشگاه تهران 

  کارشناسی ارشد

   برنامه ريزي و توسعه اقتصادي   

 1373  دانشگاه علامه طباطبايي تهران  

  دکتری 

جامعه شناسي - مطالعات جهانی شدن

 1389  دانشگاه نيوكاسل انگلستان 

  نام گروه:

         برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی            

  تلفن تماس:

22802707-8

  ايميل:

m.alamuti@imps.ac.ir

دروس تدریس شده:

 • "روش تحقيق" براي كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي-اجتماعي  (موسسه عالی آموزش و پژوهش  مديريت و برنامه ريزي).
 • "روش شناسي اقتصاد" براي دوره دكتري علوم اقتصادي  (موسسه عالی آموزش و پژوهش).
 • "اقتصاد رفاه اجتماعی" کارشناسی ارشد علوم اجتماعی, دانشگاه علامه طباطبایی 1394-1395.
 • "جهانی شدن و توسعه " (1386-کارگاه آموزشی).
 • "نظارت عمومی و سرمایه اجتماعی"  (1396-آموزش مدیران).
 • "تاریخ عقاید اقتصادی" برای دوره کارشناسی اقتصاد، دانشگاه الزهرا 1396-1395.
 • "روش تحقيق" براي دکترای جمعیت شناسی دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی) 1396.
 • "جامعه شناسی اقتصادیبرای کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی) 1395 - 1396.

 

علايق:

 
 • اقتصاد اجتماعی: نظریه ها و سیاستها
 • اقتصاد رفاه و سیاست اجتماعی
 • اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن
 • نظریه های سیاستگذاری عمومی
 • فلسفه و روش شناسی علم اقتصاد
 • مهاجرت، سرمایه انسانی و آموزش
 • روش تحقیق.

 

انتشارات:


 • عقلگرایی انتقادی و توسعه اجتماعی (دو جلد) در دست تالیف با همکاری دانشگاه مونستر آلمان.( به زبان انگلیسی) 2020-2017.

 • عقلگرایی انتقادی و جهانی شدن: بسوی یک جامعه جهانی باز، موسسه انتشاراتی روتلدج (لندن، انگلستان: 1394 /2015) (منتشر شده به زبان انگلیسی).

 • مفهوم جامعه جهاني و تحليل فرايند جهاني شدن: پيامد هاي سياستي براي توسعه آينده نگر در ايران (تهران: انتشارات  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي: 1385). 

 • مطالعه اي درباره مناطق آزاد و اثرات اقنصادي-بازرگاني آن (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاس بازرگاني1374).

 • نقش فروشگاه های زنجیره ای در نظام توزیع (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاس بازرگاني 1372).

سوابق اجرایی:

 

 • عضو هئيت علمي "گروه مهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعي" در موسسه عالي آموزش و پژوهش  مديريت و برنامه ريزي از سال 1382 تا كنون.

 • مدير پروژه مطالعاتی" نقش سیاستهای اجتماعی در بهبود شاخصهای توسعه انسانی"  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 1396.

 • مدير پروژه تحقيقاتي "بررسي انتقادي جهاني شدن معاصر و پيامد هاي آن براي برنامه ريزي توسعه در ايران" (موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزي 1389-1390).

 • مدير ملي پروژه" طراحي برنامه عمل ملي براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در جمهوري اسلامي ايران تا سال 1394 (فاز اول)" پروژه تحقيقاتي مشترك بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و دفتر برنامه توسعه ملل متحد در ايران (1383-1384).

 • مدير ملي پروژه تهيه "اولين گزارش ملي توسعه انساني جمهوري اسلامي" (پروژه دفتر همكاريهاي بين المللي سازمان مديريت و برنامه ريزي و دفتر توسعه سازمان ملل متحد در ايران 1376-1378).

 • دبيركميته ملي طرح تدوين "اولين گزارش ملي اهداف توسعه هزاره جمهوري اسلامي" ( موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي و معاونت اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي 1384). 

 

 

پروژه­ های پژوهشی:   

 • مدير پروژه مطالعاتینقش سیاستهای اجتماعی در بهبود شاخصهای توسعه انسانی موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 1396.

 • مدير پروژه تحقيقاتي "بررسي انتقادي جهاني شدن معاصر و پيامد هاي آن براي برنامه ريزي توسعه در ايران" (موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزي 1389-1390).

 • مدير ملي پروژه" طراحي برنامه عمل ملي براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره در جمهوري اسلامي ايران تا سال 1394 (فاز اول)" پروژه تحقيقاتي مشترك بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و دفتر برنامه توسعه ملل متحد در ايران (1383-1384).

 • مدير ملي پروژه تهيه "اولين گزارش ملي توسعه انساني جمهوري اسلامي" (پروژه دفتر همكاريهاي بين المللي سازمان مديريت و برنامه ريزي و دفتر توسعه سازمان ملل متحد در ايران 1376-1378).

پایان نامه ها:

 

 

   دانلود : رزومه_دکتر_مسعود_محمدی_الموتی.doc           حجم فایل 56 KB