1-مديريت امور نظافت، آبدارخانه، پذیرایی، فضای سبز، رستوران، تلفنخانه، نقليه و اياب و ذهاب كاركنان

2-کنترل حضور و غیاب و تنظیم برنامه و نظارت بر کار خدمتگزاران، نظافتچی ها، باغبانان، تلفنچی و غیره.

3- تقسیم کار کارکنان تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنان.

4- همکاری در برگزای مراسم به مناسبت های مختلف مذهبی، آموزشی و پژوهشی با هماهنگی اداره روابط عمومی،

5- ارائه آموزشهای عملی ضمن خدمت به کارکنان تحت سرپرستی.

6- نظارت بر حسن انجام امور مفاد قراردادهای منعقده با شرکت های خدماتی و در صورت لزوم ارسال گزارش به مقام مافوق.

7-جمع آوری آیین نامه ها و مقررات مربوط به اداره خدمات و تهیه آمار و اطلاعات مورد لزوم.

8-نظارت در جمع آوری اثاثیه غیر قابل استفاده در محوطه، اماکن، کلاسها و تحویل آنها به مسئولین ذیربط.

9-نظارت و همکاری در جابجایی و انتقال اثاثیه بین ساختمانهاي موسسه. 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved