جذب نیروی کار متقاضی کاردانشجویی در موسسه
اطلاعیه جذب نیروی کار متقاضی کاردانشجویی
 ٠٩:١٣ - 1398/03/05 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه تغییر زمان مسابقه کتابخوانی (ویژه دانشجویان)
اطلاعیه تغییر زمان مسابقه کتابخوانی (ویژه دانشجویان)
 ٠٩:٣٩ - 1398/02/30 - تعداد نظرات : ٠

سالن های ورزشی خوابگاه های موسسه افتتاح شد
سالن های ورزشی خوابگاه های موسسه افتتاح شد
 ١٠:١٠ - 1398/02/22 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه مربوط به دانشجویان برای شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان
اطلاعیه مربوط به دانشجویان برای شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان
 ٠٩:٤٥ - 1398/02/21 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه برنامه جزء خوانی ترتیل قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان
اطلاعیه برنامه جزء خوانی ترتیل قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان
 ١٥:٠١ - 1398/02/16 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه بررسی نیازهای پژوهشی دانشجویان گرامی"
بررسی نیازهای پژوهشی دانشجویان گرامی"
 ١٤:٥١ - 1398/02/16 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه برگزاری جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری( آرش فخری زاده )
اطلاعیه برگزاری جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری( آرش فخری زاده )
 ٠٩:١٠ - 1398/02/16 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه هفته سراهای دانشجویی- ویژه دانشجویان
اطلاعیه هفته سراهای دانشجویی- ویژه دانشجویان
 ١٥:١٠ - 1398/02/10 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه افتتاح سالن ورزشی خوابگاه ها - ویژه دانشجویان
اطلاعیه افتتاح سالن ورزشی خوابگاه ها - ویژه دانشجویان
 ١٤:٥٤ - 1398/02/10 - تعداد نظرات : ٠
 ١٨:١٦ - 1398/02/09 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved