به نام خدا

برنامه ثبت نام دانشجويان كارشناسي ارشد 1393

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

پذيرفته‌شدگان كارشناسي ارشد 1393، طبق جدول زیر براي ثبت نام و ارائه مدارك مراجعه نمايند:

رديف

كد رشته

نام رشته

كد محل تحصيل

گرايش

زمان ثبت نام

1

1260

مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي

19687

برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي

يكشنبه 18/08/1393 ساعت  9 تا 15

2

1126

حقوق خصوصي

14006

-

يكشنبه 18/08/1393 ساعت  9 تا 15

3

1142

مديريت بازرگاني

14899

بازرگاني بين‌المللي

دوشنبه 19/08/1393 ساعت  9 تا 15

4

1142

مديريت دولتي

15056

مديريت تحول

دوشنبه 19/08/1393 ساعت  9 تا 15

5

1142

مديريت دولتي

15057

مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

دوشنبه 19/08/1393 ساعت  9 تا 15

 

مراحل ثبت نام پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد 1393

 

1-     مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و مطالعه دقيق شرايط و مدارك ثبت نام

2-     تهيه مدارك ثبت نام به شرح زير:

مدارك لازم:

1-      اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ و سه برگ‌ تصوير آن

2-      اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌ها.

3-      شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاری.

4-      مدرك‌ نظام‌ وظيفه

5-      ‌ حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

6-      دريافت فرم شماره 16 (تعهد آموزش رايگان) و مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي و اخذ گواهي امضاء و ارائه آن در زمان ثبت نام (فرم را مي توانيد از سايت موسسه چاپ نماييد.) كليك

3-     مراجعه به محل ثبت نام در زمان تعيين شده

4-     دريافت فرم، پوشه و راهنماي ثبت نام و اجرا طبق راهنما

 

آدرس: تهران، خيابان شهيد باهنر(نياوران)-جمال آباد، خ شهيد مختار عسگري شماره  6

ساختمان جديد طبقه همكف اطاق 06

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

تلفن تماس:  3- 22290062   021