تماس با کتابخانه


 
نرگس زندی روان
مدیر کتابخانه
مینا افشاری بخش پایگاه اطلاعات علمی و نشریات
m.afshari@imps.ac.ir
میترا امجدی بخش امانت
راضیه عباسی بخش تهیه و سفارش
اعظم نوری بخش سازماندهی منابع
نشانی دفتر: نیاوران- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی– ساختمان جدید- طبقه چهارم- کتابخانه
تماس با معاونت پژوهشی

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved