اطلاعیه چاپ و تکثیر دانشجوئی
اطلاعیه چاپ و تکثیر دانشجوئی
 ١٥:٤٠ - 1398/09/17 - تعداد نظرات : ٠

چاپ و تکثیر دانشجویی
جزویات چگونگی بهره مندی از امکانات چاپ و تکثیر دانشجویی
 ١٤:٥٠ - 1398/09/17 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٤٣ - 1398/09/16 - تعداد نظرات : ٠

فراخوان ثبت نام در مسابقه کتابخوانی با روش مطالعه الکترونیکی
فراخوان ثبت نام در مسابقه کتابخوانی با روش مطالعه الکترونیکی
 ١٨:١٩ - 1398/09/13 - تعداد نظرات : ٠

فراخوان شرکت در طرح فیلم نامه دانشجویی
فراخوان شرکت در طرح فیلم نامه دانشجویی
 ١٨:١١ - 1398/09/13 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام مسابقه کتابخوانی با روش مطالعه الکترونیکی ویژه دانشجویان موسسه
برگزاری مسابقه کتابخوانی با روش مطالعه الکترونیکی ویژه دانشجویان موسسه
 ١٤:٤٢ - 1398/09/13 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٠٦ - 1398/09/13 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی "داوری تجاری بين المللی" برگزار می گردد
دوره آموزشی "داوری تجاری بين المللی"
 ١٥:٠٣ - 1398/09/12 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی"جامع مدیریت حقوقی قراردادها و پیمان ها(حقوق پيمان)"
دوره آموزشی " جامع مدیریت حقوقی قراردادها و پیمان ها(حقوق پيمان)"
 ١٤:٥٨ - 1398/09/12 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی "دانستني های بيمه در قراردادهای ساخت (کارفرما-پیمانکار) "
برگزاری دوره آموزشی"دانستنيهای بيمه در قراردادهای ساخت(کارفرما-پیمانکار)"
 ١٤:٤٩ - 1398/09/12 - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>