چاپ        ارسال به دوست

انتصابات جدید در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر غلامحسین فیروزفر ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موسسه  آقایان یوسف گزانه و محمود سیفی به ترتیب بعنوان سرپرست جدید دفتر طرح وبرنامه و سرپرست اداره کل منابع انسانی وامور اداری منصوب شدند.

در مراسم تودیع ومعارفه که روز دوشنبه مورخ  97/09/12 در موسسه برگزار شد از زحمات آقای ابراهیم مشهدی مدیرکل سابق منابع انسانی وامور اداری تقدیر وتشکر بعمل آمد و آقای محمود سیفی بعنوان سرپرست جدید اداره کل منابع انسانی وامور اداری معرفی شدند. همچنین آقای یوسف گزانه به عنوان سرپرست جدید دفتر طرح وبرنامه معرفی شده واز زحمات آقای محمود سیفی در مدت تصدی مسولیت دفتر مذکور تقدیر وتشکر بعمل آمد.


٠٩:١٢ - 1397/09/13    /    شماره : ٣٨٨١    /    تعداد نمایش : ١٢٠٦