برگزاری دوره آموزشی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان
برگزاری دوره آموزشی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سازمان ه
 ١٢:٣٨ - 1396/10/09 - تعداد نظرات : ٠

" برگزاری دوره آموزشی حقوق اداری "
" برگزاری دوره آموزشی حقوق اداری "
 ١٥:٣٦ - 1396/10/03 - تعداد نظرات : ٠

اداره کل آموزش های کوتاه مدت موسسه برگزار می کند : دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان
اداره کل آموزش های کوتاه مدت موسسه برگزار می کند : دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان
 ٠٩:٣٤ - 1396/10/03 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی نظام رسيدگی به تخلفات اداری
برگزاری دوره آموزشی نظام رسيدگی به تخلفات اداری
 ١٦:٤١ - 1396/09/27 - تعداد نظرات : ٠

" برگزاری دوره آموزشی تربيت کارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد
" برگزاری دوره آموزشی تربيت کارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد
 ١١:٥٠ - 1396/09/27 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی " آشنايی با آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران و نحوه تکميل"
آشنايی با آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران و نحوه تکميل
 ١١:٢٤ - 1396/09/27 - تعداد نظرات : ٠

اداره کل آموزشهای کوتاه مدت موسسه برگزار می کند : آشنایی با قانون بودجه کل کشور
اداره کل آموزشهای کوتاه مدت موسسه برگزار می کند : آشنایی با قانون بودجه کل کشور
 ٠٩:١٠ - 1396/09/22 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی حل اختلاف دستگاه های اجرایی
برگزاری دوره آموزشی حل اختلاف دستگاه های اجرایی
 ٠٨:٤٢ - 1396/09/20 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی
 ١٥:٢٠ - 1396/09/19 - تعداد نظرات : ٠

تصاویر مراسم بزرگداشت "روز دانشجو " در موسسه
تصاویر مراسم بزرگداشت "روز دانشجو " در موسسه
 ١٥:٠٥ - 1396/09/19 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>