ثبت نام شرکت در دوره آموزشی "حسابداری مدیریت "
" برگزاری دوره آموزشی حسابداری مدیریت "
 ١١:٥٥ - 1396/11/21 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی "بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و قيمت تمام شده"
دوره آموزشی بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و قيمت تمام شده
 ١٥:٢٢ - 1396/11/15 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی "دستورالعمل آيين نامه خريد خدمات مشاور"
دوره آموزشی دستورالعمل آيين نامه خريد خدمات مشاور
 ١٧:٤٠ - 1396/11/01 - تعداد نظرات : ٠
 ١٧:٣٤ - 1396/11/01 - تعداد نظرات : ٠

" برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون بودجه کل کشور"
" برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون بودجه کل کشور"
 ١٣:٣٤ - 1396/10/30 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی قانون ماليات های مستقيم و ارزش افزوده
" برگزاری دوره آموزشی قانون ماليات های مستقيم و ارزش افزوده
 ١٢:٣٣ - 1396/10/24 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی "علل و راهکارهای حل و فصل اختلاف از مناقصه تا پیمان"
" برگزاری دوره آموزشی علل و راهکارهای حل و فصل اختلاف از مناقصه تا پیمان
 ١٧:٠٩ - 1396/10/18 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون بودجه کل کشور
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون بودجه کل کشور
 ١٦:١١ - 1396/10/11 - تعداد نظرات : ٠

" برگزاری دوره آموزشی برگزاری مناقصات
" برگزاری دوره آموزشی برگزاری مناقصات
 ١٢:٤٠ - 1396/10/09 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی تربیت کارشناس قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
برگزاری دوره آموزشی تربیت کارشناس قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) "
 ١٢:٤٠ - 1396/10/09 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>