موسسه برگزار می کند: دوره آموزشی جامع "حسابداری تعهدی در بخش دولتی"
دوره آموزشی جامع حسابداری تعهدی در بخش دولتی
 ١٥:٠٧ - 1397/03/07 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی" علم قانون گذاری و تفسیر حقوقی(وضع و تفسیر قوانین)"
برگزاری دوره آموزشی علم قانون گذاری و تفسیر حقوقی(وضع و تفسیر قوانین)
 ١٣:٢٨ - 1397/02/08 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی "آیین دادرسی مدنی" در موسسه
برگزاری دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی
 ٠٩:٢٠ - 1397/02/05 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی "قانون کار و تامین اجتماعی"
" برگزاری دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی
 ١١:١٥ - 1397/02/02 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی "مبانی مديريت پروژه " در اردیبهشت ماه برگزار می شود
" برگزاری دوره آموزشی "مبانی مديريت پروژه "
 ١٤:٣٠ - 1397/01/20 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی "حسابداری مديريت "
ثبت نام دوره آموزشی "حسابداری مديريت "
 ١٤:٢٣ - 1397/01/20 - تعداد نظرات : ٠

دوره آموزشی "بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده " برگزار می شود
" برگزاری دوره آموزشی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده "
 ١٤:٠٢ - 1397/01/20 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری
برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری
 ١٥:٤١ - 1396/11/30 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام شرکت در دوره آموزشی "مبانی مدیریت پروژه "
" برگزاری دوره آموزشی مبانی مدیریت پروژه "
 ١٥:٢١ - 1396/11/29 - تعداد نظرات : ٠
 ١١:١٨ - 1396/11/29 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>