ثبت نام شرکت در دوره" آشنايی با رهنمودهای 9+40 گانه FATF "
دوره آشنايی با رهنمودهای 9+40 گانه FATF در مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم" ر
 ١٨:٠٧ - 1397/09/26 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی" نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی"
برگزاری دوره دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
 ١٠:٢٦ - 1397/08/02 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره "تفسير قوانين و قراردادها با نکات کليدی و نگارش در تنظيم قراردادها"
تفسير قوانين و قراردادها با نکات کليدی و نگارش در تنظيم قراردادها
 ١٢:١٤ - 1397/04/17 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی " مديريت عملکرد " ویژه مدیران و کارشناسان ارشد دستگاهها
برگزاری دوره آموزشی " مديريت عملکرد " ویژه مدیران و کارشناسان ارشد دستگاهها
 ١٦:٥٧ - 1397/04/10 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه و نرم افزار MS Project"
برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه و نرم افزار MS Project"
 ١٥:٠٨ - 1397/03/28 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره 16 ساعته "آموزشی حقوق قراردادها"
برگزاری دوره آموزشی حقوق قرارداده
 ١٥:٠٣ - 1397/03/21 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٥٣ - 1397/03/21 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام شرکت در دوره آموزشی "حقوق شهروندی در نظام اداری"
برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری
 ١١:٠٩ - 1397/03/20 - تعداد نظرات : ٠

ثبت نام دوره آموزشی " تربيت کارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد"
دوره آموزشی " تربيت کارشناس قيمت تمام شده و بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ريزی عملياتی
 ١١:٠٤ - 1397/03/08 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دوره آموزشی"ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن" در تیرماه
برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن
 ١٠:٥٥ - 1397/03/08 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>