١١:٤٨ - 1397/06/26 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعيه برگزاري 3 جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
اطلاعيه برگزاري 3 جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
 ٠٩:٣٣ - 1397/06/25 - تعداد نظرات : ٠

پیش دفاع از پايان نامه دکتری مدیریت دولتی خانم طیبه بیاتی چالشتری
پیش دفاع از پايان نامه دکتری مدیریت دولتی خانم طیبه بیاتی چالشتری
 ١٢:٢٩ - 1397/06/24 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعيه برگزاري 6 جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
اطلاعيه برگزاري6 جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
 ١٢:١٩ - 1397/06/24 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه دانشجویان (دکتری) متقاضی اقامت درخوابگاه ورودی 1393 الی 1397
اطلاعیه دانشجویان (دکتری) متقاضی اقامت درخوابگاه ورودی 1393 الی 1397
 ١٣:٥٥ - 1397/06/21 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه دانشجویی(ورودی 97)
اطلاعیه دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه دانشجویی (ورودی 97)
 ١٣:٥١ - 1397/06/21 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان(کارشناسی ارشد) متقاضی اقامت در خوابگاه ورودی 95و96
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان(کارشناسی ارشد) متقاضی اقامت در خوابگاه ورودی 95و96
 ١٣:٤٧ - 1397/06/21 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد(خانم فاطمه زارعی )
اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد(خانم فاطمه زارعی )
 ٠٨:٥٧ - 1397/06/18 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه برگزاری جلسات پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعیه برگزاری جلسات پایان نامه کارشناسی ارشد
 ٠٨:٢٤ - 1397/06/17 - تعداد نظرات : ٠

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 1397 و مدارک موردنیاز
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 1397 و مدارک موردنیاز
 ١٠:٢٧ - 1397/06/14 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>