١٦:١٩ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری مراسم معارفه دانشجویی سال 1398
مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.
 ١٤:٣٨ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٠٣ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٠٢ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٠٢ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٠١ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠
 ١٤:٠٠ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠
 ١٣:٥٩ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠
 ١٣:٥٣ - 1398/07/09 - تعداد نظرات : ٠

اطلاعیه جذب نیروی کار دانشجویی در تابستان 98
اطلاعیه جذب نیروی کار دانشجویی در تابستان 98
 ٠٩:٢٤ - 1398/05/01 - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>