دستورالعمل تسهیلات ویژه جهت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-97

 


    در راستای اجرای وظایف و مسئولیت­های موسسه مبنی بر تربیت نیروی انسانی با کیفیت و به منظور جذب و پذیرش دانشجویان برتر دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در مقطع کارشناسی ارشد، تمهیدات زیر از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی در سال تحصیلی 98-97، فراهم می­گردد:

1-    به دانشجویان برتر آزمون ورودی سازمان سنجش که در موسسه پذیرفته شده باشند،کمک هزینه تحصیل به شرح زیر پرداخت می­گردد:

الف- دانشجویان زیر رتبه 100 ماهانه مبلغ 5/000/000 ریال

ب- دانشجویان دارای رتبه 100 تا 200 ماهانه مبلغ 4/000/000 ریال

ج- دانشجویان دارای رتبه 200 تا 300 ماهانه مبلغ  3/000/000 ریال

 

تبصره 1 : پرداخت مبالغ مذکور در نیمسال­ های سوم و چهارم منوط به احراز رتبه ممتازی ( نفر اول تا سوم) در نیمسال قبل خواهد بود و در صورتی که دارندگان رتبه ممتاز غیر از پذیرفته شدگان برتر باشند، مبالغ یاد شده به ترتیب به نفرات اول تا سوم ( ممتاز) پرداخت خواهد شد.

تبصره 2: رتبه دانشجویان دارای سهمیه ایثارگری و امثال آن براساس رتبه سهیمه آزاد محاسبه و ارزیابی خواهد شد.

2-    از پایان­ نامه­ های کارشناسی ارشد که براساس اولویت­های پژوهشی موسسه انجام شده باشد با تائید استاد راهنما بین دو تا چهار میلیون تومان پشتیبانی می­شود.

3-    برای دانشجویان امکان فعالیت در بخش­های پژوهشی موسسه در قالب­های مختلف از جمله کار دانشجویی، همکاری در طرح­های کوتاه مدت و یا دستیاری در طرح پژوهانه و نظایر آن فراهم می­شود.

4-    دانشجویان شهرستانی از خوابگاه دانشجویی مناسب برخوردار خواهند بود.