شهریه مازاد سنوات و دانشجوی مهمان

1- دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394 و بعد از آن

2- دانشجویان دکتری ورودی 1395 و بعد از آن

طبق جدول زیر برای نیمسال های مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی بایستی برای هر ترم شهریه بپردازند.

   دانلود : اطلاعیه_شهریه_دانشجوی_مهمان_و_سنواتی.docx           حجم فایل 15 KB
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved