اين مديريت زيرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موسسه است كه در مجموعه  خود فعاليتهاي كارگزيني، حقوقي ، رفاهي و خدماتي را در دستور كار دارد.
                              


صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved