• سخنرانی دکتر مسعود نیلی در "کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار"
  سخنرانی دکتر مسعود نیلی در "کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار"

 • دوره آموزشی " آشنایی با حسابداری تعهدی در بخش دولتی"برگزار شد
  از سوی اداره کل آموزش های کوتاه مدت ،دوره آموزشی " آشنایی با حسابداری تعهدی در بخش دولتی" در تاریخ 17 خردادماه برگزار گردید.

 • برگزاری نشست تخصصی تدوین برنامه عملیاتی توسعه بخش گردشگری در برنامه پنجم توسعه
  این نشست با سخنرانی دکتر حمید ضرغام بروجنی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ، روز بیستم خرداد ماه در سالن کنفرانس موسسه برگزار گردید.

 • برگزاری دوره آموزشی "مدیریت منابع انسانی" در موسسه
  دوره آموزشی " مدیریت منابع انسانی" در روزهای 19 و 22 خردادماه توسط اداره کل آموزش های کوتاه مدت برگزار گردید.


گروه های پژوهشی به منظور تحقق اهداف و ماموریت های پژوهشی موسسه و با هدف بهره گیری و توسعه ظرفیت ها و توان علمی و پژوهشی موجود و ارتقای سطح علمی فعالیت های پژوهشی و هدایت آن ها در مسیری که متناسب با نیازهای کشور باشد، تشکیل شده اند.

کتابخانه تخصصی موسسه در زمینه مدیریت، اقتصاد و حقوق حاوی بیش از 82000 نسخه کتاب شامل 60000 رکورد کتابهای دیجیتال و 22000 نسخه کتابشناختی منابع هم اکنون از طریق فهرست الکترونیک قابل جستجو می باشد.


دفتر طرح‌های پژوهشی در راستای ماموریت‌های اصلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر فراهم‌سازی بستری مناسب به منظور مشارکت و بهره‌مندی از تجربیات و توانایی‌های اندیشمندان و صاحبنظران کشور در انجام تحقیقات و اجرای طرح های پژوهشی، زیر نظر معاونت پژوهشی فعالیت می کند.
دعوت به همکاری دانشجویان و دانش آموختگان جهت ارزیابی فرم های آمارگیری..............................................دعوت به همکاری دانشجویان و دانش آموختگان جهت ارزیابی فرم های آمارگیری..............................................دعوت به همکاری دانشجویان و دانش آموختگان جهت ارزیابی فرم های آمارگیری..............................................دعوت به همکاری دانشجویان و دانش آموختگان جهت ارزیابی فرم های آمارگیری..............................................دعوت به همکاری دانشجویان و دانش آموختگان جهت ارزیابی فرم های آمارگیری..............................................دعوت به همکاری دانشجویان و دانش آموختگان جهت ارزیابی فرم های آمارگیری..............................................دعوت به همکاری دانشجویان و دانش آموختگان جهت ارزیابی فرم های آمارگیری..............................................دعوت به همکاری دانشجویان و دانش آموختگان جهت ارزیابی فرم های آمارگیری..............................................دعوت به همکاری دانشجویان و دانش آموختگان جهت ارزیابی فرم های آمارگیری..............................................دعوت به همکاری دانشجویان و دانش آموختگان جهت ارزیابی فرم های آمارگیری