اساتید و دانشجویان گرامی 

با مراجعه به آدرس زیر فرم نظر سنجی در مورد کتابخانه را تکمیل نمایند.

http://www.imps.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=2727