فهرست پایان نامه های دفاع شده رشته حقوق خصوصی

رديف

نام

نام خانوادگی

تاریخ دفاع

عنوان پايان‌نامه

1          

بهاره

حسني

1393

مشاركت عمومي خصوصي: ماهيت، انواع و كاربرد

2          

قاسم

شيرافكن

1393

جايگاه اصل حاكميت اراده در قلمرو عقود بانكي

3          

ميلاد

قديري اناری

1393

حمايت از مصرف­كننده محصولات اصلاح‌شده ژنتيكي در حقوق ايران و پروتكل كارتاهنا

4          

مهشید

اسحقی

1394

داوری اضطراری و جایگاه آن در حقوق ایران

5          

محسن

جلیلیان

1394

مسئولیت مدنی دستگاه­های­دولتی و عمومی­ناشی از وضع­مقررات­خلاف قانون

6          

امیر

حاجی زاده دامغانی

1394

بررسی فقهی و حقوقی مالکیت معادن و اختیارات دولت نسبت به آن

7          

مریم

دهقانی فیروزآبادی

1394

قواعد حقوقی ناظر بر نحوه محاسبه خسارات در قلمرو مسئولیت قراردادی

8          

جواد

کلانی

1394

ابعاد مسئولیت مدنی در قلمرو حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

9          

سمیه

گریوانی

1394

مسئولیت­حقوقی­دولت­و­شهرداری­ها­ناشی­از­ایجاد­محدودیت­برای­صاحبان املاک

10       

مریم

نگهبان

1394

بررسی تطبیقی مالکیت حق اختراع ناشی از استخدام و قرارداد

11       

منیرالسادات

هاشمیان فر

1394

فسخ ار ناحیه کارفرما در شرایط استاندارد فیدیک برای قراردادهای ساخت و ساز (2005) با مطالعه تطبیقی شرایط عمومی پیمان

12       

لیلا

احمدی

1395

حقوق سهامداران در آینه مقررات بازار بورس اوراق بهادار در محدوده ی لایحه اصلاحی قانون تجارت

13       

مهشید

پیروی

1395

موجبات­اطاله­رسیدگی­در داوری­اتاق­­بازرگانی­بین­المللی و مرکز­داوری­اتاق ایران

14       

صمد

جوکار ابنوی

1395

قواعد ویژه آیین دادرسی مدنی ناظر بر دستگاههای دولتی و عمومی

15       

سمانه

ذوالفقاری

1395

رویکرد قوانین و مقررات سرمایه­گذاری خارجی ایران در مورد شرط ثبات با تاکید بر رویه­های عملی

16       

الهام

زرین بخش

1395

چالش های حقوقی وصل مالیات بر درآمدهای اتفاقی و راهکارهای مقابله با آنها در نظام مالیاتی ایران

17       

ساناز

سمواتی

1395

جایگاه حقوق مصرف کننده در قلمرو عقود بانکی

18       

فاطمه

صالحی مفرد

1395

تحلیل تفاوت آثار مالکیت و مدیریت دولت بر اموال غیر منقول

19       

مرتضی

صمدی بی نیاز

1395

ارتباط میان الزامی شدن تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال غیرمنقول و توسعه نظام حقوقی

20       

مجتبی

عباسی تازه­کندی

1395

رابطه حقوقی حق مالکیت افراد با محدودیت­های ناشی از کاربری املاک

21       

علیرضا

فخری

1395

ابعاد و حدود مسئولیت مدنی شهرداری نسبت به خسارات ناشی از ساخت و سازهای غیراصولی و بناهای معیوب

22       

امیر

فراشی

1395

اداره­موقت­اموال­شرکت­متوقف­با نگاهی به­رویکرد لایحه­ی­جدید قانون تجارت

23       

محمدحسین

محسنی کفشگری

1395

تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی با مطالعه تطبیقی شرایط پیمان و قرارداد استاندارد فیدیک

24       

زهرا

مولوی

1395

بررسی ماهیت حقوق پذیره در قانون اوقاف و جایگاه آن در حقوق موضوعه

25       

هاجر

یدالهی

1395

بررسی وضعیت حقوقی جنین ناشی از لقاح خارج از رحم