بسمه تعالی

کلیات آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های دوره دکتری

این آیین‌نامه برای تشویق دانشجویان به انجام پژوهش‌ها و پروژه‌های کاربردی مورد نیاز کشور، در قالب حمایت مالی از پایان‌نامه‌های دانشجویان دوره دکتری موسسه، تدوین شده است.

 نکات اصلی آیین‌نامه به شرح زیر است:

·       موضوع پایان‌نامه باید از اولویت‌های اعلامی معاونت پژوهشی موسسه باشد. این اولویت‌ها هر ساله در تارنمای موسسه، اعلام و به روز می‌شود.

·         دانشجو باید پیش از آغاز نیم‌سال اصلی ششم، آزمون جامع را گذرانده باشد و رتبه آزمون وی در میان 30 درصد نخست دانشجویان رشته تحصیلی مربوطه در آن آزمون باشد.

·         اگر دانشجو بتواند برای مقاله‌ای (هایی) برگرفته از پایان‌نامه، به نام موسسه، پذیرش چاپ بگیرد، تشویق مالی جداگانه خواهد شد.

·         پس از برگزاری جلسه دفاع نهایی پایان‌نامه در موسسه، دانشجو همه اصلاحات خواسته شده هیات داوران را در پایان‌نامه اعمال کرده و پایان کار را با مدارک و مستندات به معاونت پژوهشی اعلام می‌کند.

برای آگاهی از جزییات بیشتر به متن آیین‌نامه مراجعه نمایید.