آگهی ثبت نام دانشجویان دکتری ورودی 1395

کلیه دانشجویان دکتری ورودی 1395 که به موسسه تعهد سپرده اند با در دست داشتن مدارک لازم از روز سه شنبه 23 شهریور1395 تا 24 شهریور به صورت حضوری  برای ثبت نام به اداره آموزش موسسه مراجعه نمایند.

 

اداره آموزش

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved