دانشجویان محترم دوره های دکتری و کارشناسی ارشد

فرم تایید مقاله مستخرج از رساله یا پایان نامه توسط استاد راهنما 

را از لینک زیر دانلود و پس از درج مشخصات مربوط به خود و مقاله

آن را به تایید استاد راهنما برسانند.

   دانلود : فرم_تایید_مقاله__استاد_راهنما.doc           حجم فایل 32 KB
صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved