مشخصات همکاران اداره امور کارکنان و قراردادها

نام و نام خانوادگی

پست

تلفن

داخلی

 

فهیمه نعمتی

رئیس اداره

26116901

4219

 

حسن زمانی

کارشناس (غیر هیأت علمی)

26116901

4216

 

محمد مسعود ریاحی

کارشناس (غیر هیأت علمی)

26116901

4216

 

راضیه حاجیلو

کارشناس (هیأت علمی)

26116901

4206

 

فاطمه چنگیزی

کارشناس

26116901

4218

 

فاطمه بسطام

کارشناس

26116901

4217

 

 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved