مشخصات همکاران اداره خدمات و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی

پست

تلفن

داخلی

 

عباس کشاورزی

رئیس اداره

26116917

4005-1010

 

علی اکبر سالم امین آبادی

کارشناس

26116917

4023-1010

 

کامران فتحی

کارشناس

88898719

163

 

رحمت اله ناعمی

مسئول نقلیه

22828949

1141-1129-1132

 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved