مشخصات همکاران اداره تدارکات و کارپردازی

نام و نام خانوادگی

پست

شماره تلفن

شماره داخلی

آدرس پست الکترونیکی

داودسکویی

رئیس اداره

26116808

4076

 

احسان اله ناعمی

کارپرداز

26116808

4077

 

محمد حسن اصیل

کارپرداز

26116808

4607

 

محسن نوری

کارپرداز

26116808

4677

 

اکبر بیلچی

رسیدگی

26116852

4189

 

 

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved