رئیس ادراه تدارکات و کارپردازی

1.      مدیریت خرید اقلام، ملزومات و تجهیزات با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی

2.      همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین دستور عمل ها و فرم های انباری، خرید و تدارکات

3.      برسی اسناد مربوط به خرید و تایید آنها

4.      نظارت بر واحد کارپردازی، انبار و راهنمایی لازم

5.      گزارش عملکرد واحدهای زیر مجموعه به مدیریت

6.       ارائه پیشنهادات در جهت بهبود انجام امور

7.      مدیریت بر امور انبار گردانی و ارائه گزارشات ادواری و موردی از موجودی انبار با رعایت ضوابط مربوطه

 

کارپردازی

1.        پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و کارپردازی

2.        پیگیری اخذ استعلام بهاء در خصوص افلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر

3.        تلاش و دقت برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری

4.        تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تظبیق با مشخصات آن

5.        کسب آگاهی دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی

6.         پیگیری و اقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به انبار

7.        تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید

8.        دریافت استعلام بهاء پساز تامین اعتبار و دریافت تنخواه گردان لازم

9.        تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر فاکتور

10.    ارائه اسناد  ودریافت مجددتنخواه گردان

11.    انجام سایر امور محولهدر حوزهوظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

انبار

1.        دریافت اقلام وارده به انبار پس از حصول اطمینان از مطابقت آنها با مشخصات مندرج در برگ درخواست یا برگ    رسید کالا و یا فاکتور خرید

 2.      ثبت مشخصات اموال خریداری شده در دفاتر انبار و صدور قبض انبار

 3.       استقرار کالا در جای مناسب  و صحیح در انبارها و مواظبت و نگهداری اقلام مطابق اصول انبارداری

   4.      مقابله مانده های دفتر انبار با موجودی های واقعی انبار

   5.      ارسال تقاضای کالا از انبار  به ادراه تدارکات در موقعی که موجودی هر یک از اقلام اتمام یاقته یا به حد تجدید سفارش می رسد

   6.       صدور کالا از انبار با کسب مجوز از مقامات مجاز و در مقابل حواله های انبار که ادارای شماره پیاپی می باشد و تحویل کالا به امین اموال واحد استفاده کننده

   7.      انجام سایر اموری که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد

   8.      ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط و سایر موارد مرتبط

صفحه اصليدرباره موسسهمعاونت پژوهشیمعاونت آموزشي و دانشجويي معاونت توسعه تماس با ما
کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved